Privacy-verklaring

Backpackblog.nl, onderdeel van Information Products (KvK: 62118951), respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken je gegevens om je een zo goed mogelijke ervaring te geven op onze website. Information Products zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van kritieke processen om de website en het proces draaiende te houden.

Robbert Leenaarts is de Functionaris Gegevensbescherming van Information Products, Hij is te bereiken via info@backpackblog.nl.

Bescherming Persoonsgegevens

Wanneer je een programma bij ons bestelt willen wij niet dat iemand er met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Information Products slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database en wij geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je bestelling zo goed mogelijk te verwerken, hebben we wel eerst jouw gegevens nodig.

 

Welke informatie hebben wij van jou nodig?

Voor- en achternaam
Om je aan te spreken met je echt naam.

IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van ons, bijvoorbeeld een backpackgids, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging per e-mail. Zodra je bestelling klaar staat om verstuurd te worden ontvang je nogmaals een e-mail, zodat duidelijk is dat de bestelling is verwerkt. Nieuwsbrieven kan je natuurlijk ook van ons ontvangen. Ook gebruiken wij je email om informatie en aanbiedingen te doen (je komt automatisch op onze mailinglijst zodra je op wat voor manier ook je email adres hebt ingevuld).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Information Products verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Information Products verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van het vitale belang.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van het vitale belang. Information Products analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten, informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doen op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang.
 • Information Products verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag overeenkomst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Information Products neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Information Products) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Information Products bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je bij ons een product hebben gekocht dan zijn wij wettelijk verplicht om je factuurgegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

Persoonsgegevens die wij van je hebben zonder dat je een klant bent zullen we bewaren zolang je onze emails leest. Wij controleren om de drie maanden of jij onze e-mails nog opent. Zodra je dat 90 dagen niet hebt gedaan dan verwijderen wij jouw gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Information Products deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Information Products blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Information Products gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Information Products gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting deze website.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Information Products en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@backpackblog.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Information Products wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Information Products neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@backpackblog.nl.